Хөтөлбөрийн 6 шатны дахь үнэлгээг хийхээр ирсэн ОУВС-гийн ажлын хэсэгтэй уулзлаа.

Хамаарах огноо: 2018-11-16 14:16

Хөтөлбөрийн 6 шатны дахь үнэлгээг хийхээр ирсэн ОУВС-гийн ажлын хэсэгтэй уулзлаа.

Хөтөлбөрийн 6 шатны дахь үнэлгээг хийхээр ирсэн ОУВС-гийн ажлын хэсэгтэй уулзлаа. Ажлын хэсгийн зүгээс эдийн засгийн өсөлт 6.4%, төсөв 341.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай, Засгийн газрын өр буурч, төсвийн сахилга бат сайжирч эерэг үр дүн, нааштай өөрчлөлтүүд гарч байгааг онцоллоо.


Үүсгэсэн: 2018-12-05 14:16
Мэдээллийг ачааллаж байна ..