Өнөөдөр Жайкагийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ноён К.Кошикаватай 283.3 сая ам.долларын хөнгөлттэй зээл олгох “Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Хамаарах огноо: 2017-12-05 12:32

Өнөөдөр Жайкагийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ноён К.Кошикаватай 283.3 сая ам.долларын хөнгөлттэй зээл олгох “Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Өнөөдөр Жайкагийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ноён К.Кошикаватай 283.3 сая ам.долларын хөнгөлттэй зээл олгох “Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээл”-ийн төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
1990 оноос хойш манай улс нийгэм, эдийн засгийн хүнд бэрх үетэй тулгарах бүр Японы Засгийн Газар бидэнд төсвийн дэмжлэг олгож ирсэн. Энэ удаагийн тавдахь зээлээр нийгмийн эмзэг бүлэгт үзүүлэх дэмжлэгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийг тогтвортой удирдлагаар хангах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих гэсэн чиглэлд улсын төсвийн ачааллыг хөнгөвчилж, нийгэм эдийн засгийг тогтворжуулахад дэмжлэг болно. Энэхүү төсөл нь ОУВС-гаас багц хөтөлбөрийн хүрээнд 3 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн олгож буй 850 сая ам.долларын хөнгөлттэй зээлийн эхний ээлж нь юм.

Үүсгэсэн: 2017-12-13 12:32

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Мэдээллийг ачааллаж байна ..