“Нүүдэл”-ийн 2-р хэсэг

Хамаарах огноо: 2017-09-04 11:00
Өчигдөр тавьсан “Нүүдэл”-ийн 2-р хэсгийг та бүгдэд хүргэж байна. Улаандаваа, Хамар, Хэрцийн даваа гээд хүн малын шандас шалгасан даваанууд бий гэж ахмадууд маань ярьдаг байсан. Ачаатай тэмээ хэрж буудаг, өгсдөг учир Хэрцийн даваа гэж нэрлэгдсэн даваагаар нүүдэл давж байгааг энэ хэсэгт харууллаа.


Үүсгэсэн: 2017-10-05 11:00

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Мэдээллийг ачааллаж байна ..